Finnish English
Puhelin +358 45 1200 630 Sähköposti: info@envecon.fi

MID-V Vertikaalinen ruuvivälppä

Esikäsittely|Esikäsittely » Välppäys

MID-V Vertikaalinen ruuvivälppä
Kaivot, pumppaamot
Kunnallisen jäteveden esikäsittely
Teollisen jateveden käsittelyMID/V sarjan välpät on suunniteltu asennettaviksi kaivoihin, pumppuasemille jne. Vertkaalinen välppä tarjoaa ratkaisun tulevan jäteveden  kiintoaineiden välppäykseen, pesuun, puristukseen ja kuivaukseen parantaen jatkoprosessin toiminnallisuutta ja viemärisysteemin toimivuutta.

MID/V sarjan välpät koostuvat välpästä, spiraalista ja puristusyksiköstä. Toiminnan aikana jätevesi virtaa välppäosioon alkaen asteittain patoutua ja kun aseteltu pinta on saavutettu, spiraali nostaa välppeen puristusosion kautta tyhjennykseen, joko konttiin tai lavalle. Välpeosiossa olevat harjakset spiraalissa puhdistavat välpekoriin jääneen kiintoaineksen.

Kiintoaine ja välpe puristetaan ja kuivataan ja saavutetaan noin 40% tilavuuden vähennys riippuen kiintoaineen ja välppeen laadusta. Jatkuva säkkisysteemi välpejätteen poistoon myös saatavana optiona

Huuhtelutoiminta puristusosiolla puhdistaa orgaanisen sekä liukenevan aineksen ja palauttaa sen prosessin alkuun.Lisäksi huuhtelutoiminta voidaan asentaa kuljetusosiolle ja sillä saadaan lisättyä orgaanisen aineksen poistotehokkuutta. Orgaanisen aineksen poisto 90% ja välpejätteenmassan poisto 50% voidaan saavuttaa riippuen sovelluksesta.

Lisätietoja MID/V vertikaalisesta välpästä valmistajan englanninkielisestä esitteestä

© 2014 Envecon
Web Design Powered by Quick.Cart