Finnish English
Puhelin +358 45 1200 630 Sähköposti: info@envecon.fi

EMD rumpuvälppä

Esikäsittely|Esikäsittely » Välppäys

EMD sarjan välppä
Pyörivä Rumpuvälppä
Esikäsittely kunnallisilla jätevesilaitoksilla
Teollisen jäteveden käsittely
MBR (Membrane Bioreactor) prosessin esivälppäys
Myrsky ylivuodotEMD pyörivat Rumpuvälpät koostuvat välpästä, ruuvikuljettimesta ja puristimesta. Toiminnan aikana jätevesi virtaa rumpuun ja asteittain kiintoaine patoaa välpän siten, että vesipinta nousee aseteltuun arvoon. Sen jälkeen välppä alkaa pyörimään ja puhdas välpän alue päästää vesipinnan laskeutumaan

Pyörimisen aikana kiintoaines putoaa ruuvikuljettimelle. Huuhtelusuuttimet puhaltavat pesuveden paineella välpän rummulle puhdistaen siihen jääneen kiintoaineksen. Kiintoaines kuljetetaan ruuvikuljettimella puristus ja kuivausvaiheeseen, jonka jälkeen se poistetaan joko konttiin tai lavalle. Kiintoaineen tilavuuden väheneminen noin 40%.

Huuhtelutoiminta puristusosiolla puhdistaa orgaanisen sekä liukenevan aineksen ja palauttaa sen prosessin alkuun.Lisäksi huuhtelutoiminta voidaan asentaa kuljetusosiolle ja sillä saadaan lisättyä orgaanisen aineksen poistotehokkuutta. Orgaanisen aineksen poisto 90% ja välpejätteen massan poisto 50% voidaan saavuttaa riippuen sovelluksesta.

EMD rumpuvälpät voidaan toimittaa joko suoraan kanava-asennusmallina tai suljetulla tankilla laippaliittimillä jolloin hajuhaitat ovat pienemmät. Jatkuva säkkisysteemi välpejätteen poistoon myös saatavana optiona.

Lisätietoja EMD rumpuvälpästä valmistajan englanninkielisestä esitteestä

© 2014 Envecon
Web Design Powered by Quick.Cart