Finnish English
Puhelin +358 45 1200 630 Sähköposti: info@envecon.fi

MN-FW Hiekkapesuri

Esikäsittely|Esikäsittely » Hiekanerotus, pesu ja kuivaus

MN-FW Hiekkapesuri
- Kunnallisen jäteveden esikäsittely
- Hiekan kunnostaminen ja kiintoaineen käsittely teollisuuden poistovesissä
- Hiekan ja saosteiden poistoMN-FW Hiekkapesuri

Jäteveden esikäsittely

MN-FW Hiekkapesuri tarjoaa ratkaisun hiekan poistoon, pesuun ja kuivaukseen ja  samalla suojaa prosessin mekaanisia laitteita sekä parantaa viemärisysteemien toimivuutta

Hiekkapesuri koostuu akselittomasta spiraalista ja kartiosuppilosta. Jätevesi virtaa suppiloon, missä kiintoaine ja hiekka laskeutuu. Laskeutunut hiekka kuljetetaan, pestään ja kuivataan poistettavaksi konttiin tai lavalle.

Jätevesi joka koostuu kiintoaineesta ja hiekasta johdetaan ylhäällä suppilossa pakottaen lähelle reunuksia hitaan pyörivän sekoittimen avulla. Pyörivä liike sopivan viiveen avulla laskeuttaa kiintoaineen ja hiekan painovoimaisesti saavuttaen 95 % poiston 0,20-0,25mm kokoisille partikkeleille.

Virtaus estää orgaanisen aineksen laskeutumisen mineraalien mukana. Lisäksi pesuvesi johdetaan hiekkapesurin suppilon pohjalta ja yhdessä sekoittimen aiheuttaman pyörivän liikkeen kanssa kiintoaine sekä hiekkapartikkelit tömäävät keskenään huuhdellen jääneen orgaanisen aineksen niiden pinnalta. Tämän jälkeen pesty hiekka kuljetetaan spiraalilla edelleen poistettavaksi.  Orgaanisen aineksen poistossa saavutetaan 97% teho.

Pesty orgaaninen aines poistetaan hiekkapesurista jaksoittain ja voidaan joko palauttaan prosessin alkuun tai jatkokäsittelyyn. Lisäksi saatavana optiona jatkuva säkkisysteemi kiintoaineen ja hiekan poistoaukkoon. Tällä saadaan esim hajuhaitat eliminoitua.

Lisätietoja MN-FW-sarjan hiekkapesurista löydät valmistajan englanninkielisestä esitteestä

© 2014 Envecon
Web Design Powered by Quick.Cart